Informace pro členy sdružení

Vážení hasiči, kolegové, kamarádi.

V těchto dnech jste prostřednictvím sms obdrželi informace ohledně placení členských příspěvků. Byli bychom rádi, kdyby jste si provedli kontrolu uhrazených členských příspěvků od roku 2011 do 2013. Z naší evidence víme, kdo hrazeno má a kdo ne. Nechceme ukazovat prstem na jednotlivce.  Mělo by to být morální povinností každého člena našeho sdružení, aby věděl, že jednou ze základních povinností je platit členské příspěvky. Víme jaká je doba, že každý korunu dvakrát otočíte, než jí dáte z ruky, ale věřte, že se snažíme všechny Vámi vynaložené finanční prostředky Vám vrátit opět  v podobě ocenění, věcných a upomínkových předmětů apod. O naší činnosti se dozvídáte z našich webových stránek.   V průběhu května proběhne selekce členské základny a kdo nebude mít hrazeny příspěvky s tím se budeme muset  rozloučit. Založili jsem sdružení hasičů proto, abychom měli kolem sebe schopné lidi, kteří mají zájem podílet se na naší a hasičské činnosti. Nechceme se stát molochem s členskou základnou 300 tis členů. Chceme mít základnu, která bude mít smysl a o kterou se budeme moct řádně postarat.  Každý kdo do našeho sdružení hasičů vstupoval  na základě své svobodné vůle po seznámení se se Stanovami, což potvrdil svým podpisem na přihlášce se zavázal plnit si své povinnosti a tím má nárok i na požitky ze sdružení.  Nikoho zde nedržíme proti jeho vůli, a pokud má pocit, že mu naše sdružení nic nepřináší ani po stránce morální ani věcné, tak budeme raději, když naše řady opustí.  Přijmutím usnesení ze dne 12.4.2013 je každý člen, který ukončil členství dle Stanov HČR, povinen průkaz člena (kartička) zaslat zpět, na ústředí HČR nebo ji skartovat.  Odznak s pouzdrem si může ponechat, ale nesmí jej nikde presentovat jako člen sdružení HČR. Poté co vystoupí ze sdružení nesmí užívat znaky, průkazy a jiným způsobem prokazovat svou příslušnost k našemu sdružení hasičů. V opačném případě se může jednat o Občanskoprávní či trestně právní delikt, jak jsme již uvedli v minulém článku .

Vy jste naším hnacím motorem, který nás žene v před, tak abychom Vám mohli nabídnout to nejlepší. Každého řádného člena si velice vážíme a jsme rádi, že naší činnost podporuje, ať už svou činností, či morálně.  Bohužel za 3 roky působení našeho sdružení nemohou být vidět výsledky jako za 125 let práce dobrovolných hasičů v celé České republice. Každopádně naše sdružení hasičů se stane výběrovou organizací na úseku požární ochrany, která ponese tradice hasičských sborů v celé ČR.

Tady jsou některé výsledky naší prozatimní práce : Předání výpočetní techniky , Výroční valná hromada, Předání výpočetní techniky,

firemann72 se představuje:

Předseda sdružení HČR
Příspěvek byl publikován v rubrice Pro členy sdružení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.