Výroční valná hromada HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA,o.s. SDHo Česká Lípa a Krajského Územního odboru Libereckého kraje

Dnešního dne 10.2.2013 od 09,00 h  se uskutečnila Výroční valná hromada SDHo Česká Lípa-Stará Lípa, a Krajského územního odboru Libereckého kraje v požární stanici

Schůzi záhájil a dále vedl jednatel Roman Erben. Přivítal hosty, přítomné, přednesl zprávu za SDHo Česká Lípa-Stará Lípa, Lukášem Erbenem byla přednesena zpráva revizora. Přítomní byly seznámeny s tokem peněz jak na účtu, tak v pokladně.  Bylo konstatováno, že v tomto roce se za spolupráce s Jednotkou SDH Č.Lípa provede několil návštěv škol s tématikou  prevence v PO, dále bude vyhlášena ve škole výtvarná soutěž „Co dělají hasiči když nespí“  Soutěž bude vyhodnocena před koncem školního roku. Bude v průběhu roku pořádáno několik tradičních akcí, stavění máje, čarodějnice, doprovodné akce apod. Jednatel Roman Erben taktéž sdělil, že bylo v SDH za rok 2012 odpracováno celkem 11400 hodin .

Předseda sdružení přednesl zrávu o činnosti sdružení jako celku. Přednesl informaci, že byla v Karlovarském kraji vytvořena pozice obchodního zástupce na úseku nákupu a prodeje hasičské výzbroje a výtroje.  byla uzavřena spolupráce s největší firmou tohoto druhu v České republice. Jedná se o firmu Požární Bezpečnost, spol.. s.r.o. Jihlava,  Po-bp.cz  Při této příležitosti bylo shlédnuto i prezentační video o profilu společnosti. Hasiči-čr.cz Víme, že finančních prostředků je pro dobrovolné hasiče nedostatek a proto bude vhodné, když bude uzavřena smlouva s touto firmou o vzájemné spoluopráci. Tímto mohou dobrovolní hasiči získat významné finanční prostředky na svou činnost. V roce 2012 Požární bezpečnost s.r.o. venovala hasičům cca. 800tis. Kč, což je žástka nezanedbatelná.  Bylo přislíbeno, že pokud budou pořádány akce pod hlavičkopu sdružení hasičů, tak je možno prezentování této firmy prostřednictvím prodejního stánku. Jsou připraveny smlouvy o vzájemné spolupráci.  Dále upozornil na situaci, že pokud jakýkoliv člen sdružení ukončí řádně svou činnost nesmí se dále presentovat pod hlavičnou sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA,o.s. a to po stránce výstrojní s označením, tak prokazováním se členský průkazem s odznakem. V tomto případě je  možný trestně právní postih dotyčného. viz odkaz  Hasiči-čr.cz. Snažíme se z prostředků sdružení, převážně z členských příspěvků financovat propagační materiál, ocenění a další aktivity, právě pro řadové členy, kteří si plní své povinnosti. Myslíme si, že 100,-Kč ročně, není částka, kterou by nebyl schopen každý uhradit a měl tak možnost být řádným členem našeho sdružení. U každého alespoň jednou v životě  nastane situace, kdy bude hrdý a rád za to, že je členem právě našeho sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA. Našich členů si velice vážíme za jejich činnost, kterou společnosti odvádějí. Tvoříme historii, která tu bude i po našem odchodu. Toto poslání nebereme jako chvilkovou záležitost, ale jako pokračování hasičských tradic.

Jak jsme již uvedli několikráte, tak historii a tradice hasičského sboru tvoří právě jednotlivci, hasiči a členové, kteří svou činností přispívají k dalšímu cílenému  pokračování a fungování SDH a to i bez toho, zda jsou organizováni v některém sdružení hasičů či nikoliv. Není pravdou, že vstup do sdružení hasičů je poviný a pokud nevstoupí tak SDH nezíská dotace, granty a budou bez peněz.  Podle našeho názoru je výklad následující : pokud by nebyly jednotlivé Sbory dobrovolných hasičů v obcích a městech, tak by význam celorepublikových sdružení neměl smysl. Víme o spoustě SDH, kteří nejsou organizováni do žádného sdružení. Jsou Hasičským sborem v obci, a prostředky na svou činnost nemají z žádného „molochu“, ale právě svou spolkovou činností, brigadami, apod. si vytváří finanční prostředky.   Tímto nepopíráme, že jsme rádi, když do našeho sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA vstupují SDH, kteří chtějí být na základě svého dobrovolného rozhodnutí součástí právě našeho celku. Věřte, že se umíme o naše členy řádně postarat bez toho, abychom dělali megalomanské projekty a „zadlužovali“ dotacemi jednotlivé SDH. Snažíme se pracovat a „žít“ jako normállní lidé a hlavně bez dotací. Věřte, že dotace jsou ZLO!, Chtěli bychom  upozornit na to, že je veliký rozdíl mezi pojmem DOTACE a PŔÍSPEVEK nebo SPONZORSKÝ DAR.  Chod našeho sdružení se budeme snažit udržet bez DOTACÍ nikoliv však bez příspěvků a sponzorských darů. Tímto předseda konstatoval problematiku kolem celorepublikových sdružení.

Dále byla přednesena zpráva o činnosti jednotky SDH.  dozvěděli jsme se že Jednotka byla v březnu 2012 zařazena do plošného pokrytí a žařazena jako JPOII.  JSDH Česká Lípa Celkem od března měli 173 výjezdů.  Členové jednotky slouží pohotovosti na stanici a vyjíždí zpravidla do 2 minut. Byly jsme svědky , když při jednání Valné hromady se všem rozezněly sirény v telefonech a  byl vyhlášen poplach 1.stupně na  požár nízké budovy, sklad materiálu v Zákupech. Jednotka se vrátila kolem 14,30 hodin na základnu. Po výměně IDP, úklidu vozidel, kontrole výstroje a výzbroje, pokračovala dále výroční schůze. Je vidět, že v tomto kolektivu vládne velitel Luboš Břenda a hasiči se chovají jako jedna velká rodina. Umí tahat za jeden provaz, diskutovat o problémech a hlavně ví, že za ně práci nikdo neudělá. Je vidět, že výměna na postu velitele před několika lety přinesla kýžené ovoce.  Technika se obnovuje, výzbroj a výstroj hasičů je na profesionální úrovni. Aby jim služba lépe utíkala, bylo z prostředků SDHo zakoupeno vybavení stolního tenisu se stolem. V plánu mají zakoupit elektronické šipky.  Zázemí jednotky je velice dobře vybaveno : ložnicemi pro sloužící hasiče , projektorem s plátnem, televizí, počítačem, vybavenou kuchyňkou, včetně samostatných kanceláří. Nad vším dohlíží kamerový systém.  Zde je vidět opravdový kus práce. Minulý rok bylo předáno JSDH  Čestné uznání za tuto aktivní činnost, která přispěla k profesionálnímu výkonu služby

Volně se v jednání přešlo na ocenění členů SDH. Bylo uděleno Čestné uznání Ústředí , medaile za záchranu života, plaketa za celoživotní činnost, Plaketa za příkladnou práci v požární ochraně, stužka za 40 služby,

Věříme, že ocenění členů jako poděkování za jejich práci a činnost v době svéhom osobního volna bude motivující i pro ostatní členy sdružení.

Martin Erben – za záchranu života

Roman Erben  – ČU Ústředí za 25 let služby

Antonín Šádek – ČU Ústředí za 45 let služby

Miroslav Gleich – ČU Ústředí za 40 služby + stužka

Lukáš Erben – Medaile za záchranu života

Jiří Tvrdík – Medaile za záchranu života

Jaroslav Melíšek – In Memoriam Plaketa za celoživotní aktivní činnost v SDH

Miroslav Gleich – Plaketa za příkladnou práci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ze strany Ústředí bylo konstatováno, že bude pořádána v letních měsících soutěž v požárním sportu, kde budou vloženy i netradiční  soutěže (výměna pneu na CAS, hod kládou, apod.) Bude se jednat o akci celovíkendovou. Termín i místo  bude upřesněn.

Členově sdružení Lukáš Erben a Jiří Tvrdík nám sdělili, že by se rádi zúčastnili soutěže Bahňák 2013 pořádaný v Karlovarském kraji. Bahňák 2013 Věříme, že nás budou velice dobře reprezentovat a dokážou že, si umí sáhnout na dno svých možností a zkušeností.

Předseda poděkoval za perfektní průběh Valné hromady i s vloženým bonusem (Výjezd) pochválil vynikající občerstvení a kolem 15:00 hodiny byla schůze ukončena volnou diskuzí.

firemann72 se představuje:

Předseda sdružení HČR
Příspěvek byl publikován v rubrice akce sdružení 2013, Výroční členské schůze 2013. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.