Upřesňující podmínky pro vstup do sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA

Upřesňující podmínky pro vstup do sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA
Publikováno 2.2.2013 | Autor: firemann72
Pro vstup jednotlivce a organizace do našeho sdružení Hasiči Česká republika jsou stanovena následující pravidla,

Každý je povinen seznámit se Stanovami sdružení, aby každý věděl do jaké organizace hasičů vstupuje, aby znal svá práva a povinnosti.
Vyplnil a podepsal členskou přihlášku (příloha) Je zapotřebí uvést všechny potřebné údaje, včetně emailové adresy a telefonu, název SDH, JSDHo a zařazení ve výjezdové jednotce SDH, zastávané funkce apod. Takto vyplněnou přihlášku zaslat naskenovanou zpět, nebo poslal dopisem k nám na Ústředí. Adresa: e-mail matousek@hasici-cr.cz HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, o.s., Ústředí, Háje 512, 357 31 Horní Slavkov. Schválené členství se prokazuje vystavení členského průkazu.
Po schválení členství uhradit členský příspěvek ve výši 100,-Kč proti příjmovému dokladu, případně převodem na účet sdružení č. 245164572/0300 ČSOB Poštovní spořitelna. ( možná dohoda)
Pokud žadatel o vstup do sdružení žádá o vystavení odznaku v pouzdře, na přihlášce zaškrtne políčko ANO. Na základě schváleného vstupu bude žadateli zaslán dobírkou na adresu odznak v pouzdře s průkazem.
Členský průkaz je zdarma. Odznak a kožené pouzdro si každý člen hradí sám. Cena kompletu je 525,-Kč +poštovné. Zasílá se dobírkou s daňovým dokladem.
Každý člen sdružení HČR je povinen plnit si základní povinnosti uvedené ve Stanovách sdružení, včetně úhrady členského příspěvku ve výši 100,-Kč a to do 31.1. každého roku.
Pro vstup do členství není a nesmí být překážkou to, že je žadatel členem jiného sdružení hasičů, či obdobné organizace. Vstupem do sdružení HČR nesmí být porušena osobní práva žadatele z ostatních organizací působící na úseku požární ochrany. Dle č. 19 a 20 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod.
V případě, že není uhrazen členský příspěvek ani v náhradní lhůtě do 31.3. pozbývá členství platnost včetně platnosti odznaku a průkazu prokazující členství ke sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA,o.s. Člen je vyřazen z evidence a poté sdružení HČR nenese žádnou odpovědnost za jeho případné skutky, které by byly spojeny či vystupovány pod názvem HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, o.s..O ukončení členství je člen informován dle poskytnutých korespondenčních adres či telefonního kontaktu apod. V případě ukončení členství je zakázáno, aby prokazoval svou příslušnost k našemu sdružení jakýmkoliv způsobem (průkaz, uniforma, odznak, insignie ) což může být považováno za trestný čin dle Trestního zákona č. 140/1961 Sb., § 150, 151, Porušování průmyslových práv a přestupku podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění platných novel. Musíme si své řádné členy a členství chránit všemi dostupnými prostředky.
Člen je povinen po řádném ukončení členství vrátit odznak společně s členským průkazem bez nároku na finanční kompenzaci. Kožené pouzdro zůstává majetkem držitele.
Podepsáním členské přihlášky žadatel potvrdil, že vstupuje do sdružení podle předem stanovených pravidel, s vědomím že si bude plnit své povinnosti s možností využívat svých práv spojených s činností sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, o.s.

Příspěvek byl publikován v rubrice upřesňující podmínky pro vstup do sdružení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře: Upřesňující podmínky pro vstup do sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA

  1. Pingback: Výroční valná hromada HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA,o.s. SDHo Česká Lípa a Krajského Územního odboru Libereckého kraje | HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, o.s.

Komentáře nejsou povoleny.