Výroční valná hromada SDH Bukovany

Dne 10.2.2023 jsme se zúčastnili Výroční valné hromady Sboru Dobrovolných hasičů obce Bukovany. Sbor má celkem 31 členů (23 mužů a 8 žen).

foto VVH SDH Bukovany 2023

Tradičně se členové zúčastnili stavění Máje, pálení čarodějnic a ostatních akcí spojených s činností obce Bukovany.

Zúčastnili se 7. Floriánského setkání dobrovolných hasičů a silové soutěže jednotlivců TFA, kdy Zdeněk Paulus ml. obsadil krásné 2. místo v kategorii „Muži“. Také letos bude účast na TFA plnohodnotná. Termín je předjednán na 30.9.2023 opět na Krásenské rozhledně.

TFA6 TFA5 TFA2 TFA3 TFA4 TFA1 TFA

V roce 2022 se Jednotka SDH Bukovany zúčastnila celkem u 21 událostí (5 požárů budov, 4 požáry lesa, 2 požáry skládky, 1 požár kůlny, požár sklepních prostor). Dále se Jednotka provedla likvidaci nebezpečných látek a asistenci při dopravní nehodě a ostatních technických zásahů.

Činnost Jednotky SDH

V roce 2022 proběhlo cyklické školení velitelů a strojníků. Vozidla Tatra T-148 a Renault Camiva prošla úspěšně STK a ME. Je vidět, že se strojníci pečlivě starají o svěřenou techniku. Z dotace Karlovarského kraje, kterou administrativně zajistila obec Bukovany bylo pořízeno 4 dýchací přístroje Dräger PSS4000, 8 kompositních lahví k IDP a 4 ochranné celoobličejové masky Dräger.

Jednotka aktivně svou technikou přispívá k činnosti obce v součinnosti s členy sdružení . Čištění kanalizačních vpustí, údržby zeleně, dopravu vody, zajištění bezpečnosti při kulturních akcí aj.

Svou techniku prezentovali na Dětském táboře Vránov, nebo hasičských akcích v rámci Karlovarského kraje.

Tímto bych rád poděkoval všem členům sdružení a JSDH za aktivní činnost v průběhu celého roku. Další dík patří našim drahým polovičkám, které nám „trpí“ naši neúčast na rodinném životě, který věnujeme hasičské činnosti. Dále bych poděkoval bývalému starostovi panu Miroslavu Stropkovi, který se aktivně podílel na činnosti hasičů v obci Bukovany po dobu 20 let.  Jsme rádi, že máme další aktivní článek mezi hasiči a Obecním úřadem Bukovany, když byl do pozice starosty zvolen pan Zdeněk Paulus. Velká gratulace.

Věřím, že se sejdeme opět k vyhodnocení roku 2023 na další Výroční valné hromadě.

Předseda sdružení HČR  František Matoušek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.